31 Okt 2019

† 28. Oktober 2019, Artur Schill


31 Okt 2019

† 29. Oktober 2019, Friedrich Edelsbacher


23 Okt 2019

† 21. Oktober 2019, Wilhelm Buchtmann


23 Okt 2019

† 15. Oktober 2019, Arthur Grote


18 Okt 2019

† 15. Oktober 2019, Peter Hasselbarth


17 Okt 2019

† 15. Oktober 2019, Susanne Kroczek, geb. Evers


16 Okt 2019

† 13. Oktober 2019, Wolfgang Haußner


14 Okt 2019

† 10. Oktober 2019, Anna Ziegler, geb. Hart


9 Okt 2019

† 1. Oktober 2019, Irmgard Dreyer, geb. Schröder


1 Okt 2019

† 21. September 2019, Helmut Otto